Αρχική

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 152662907000
Επωνυμία : ANDI ENERGY SOLUTIONS Ι.Κ.Ε.
Διακριτικοί Τίτλοι : ANDI ENERGY
ΑΦΜ : 801248527

Διεύθυνση Επιχείρησης
Νομός: ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ
Οδός: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ
Αριθμός: 115
Τ.Κ.: 15124

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ